Foderrad.se © 2006 

Jag ger telefonrådgivning på nummer 0939-10 50 110.

Numret är ett betalnummer (8,80 kr/min+moms).  

Jag måste tyvärr ha det upplägget eftersom jag inte säljer produkter som kan finansiera rådgivningen. Det är det som skiljer detta företag mot andra.

Var förberedd med dina frågor när du ringer så kan samtalet gå fort och det behöver inte bli så dyrt.

Vill du ha en foderstat så kan du efter samtalet skicka dina uppgifter via mejl till  eva@foderrad.se

Foderstat – individuellt anpassad till din häst

Om du vill ha en foderstat till din häst, så kostar den 300:-  plus moms. Foderstaten är anpassad för din häst och det ingår oftast flera alternativ. T.ex. vila, lätt arbete, medel arbete och hårt arbete. Eller så kan det vara lågdräktig - dräktig 8-9 månader och 11 månader. Foderstaten kommer på posten med en kommentar om det är något speciellt som du ska tänka på.Fakturan kommer samtidigt.

Vilka uppgifter som behövs


  A
nalys på grovfodret. Att göra foderstat utan analys är en ren gissning och det kan man göra själv utan att betala.  H
ästens vikt. Det ska vara den vikten som du vill att din häst ska ha. Är den överviktig/underviktig så får man välja den vikten som hästen ska ha när den är lagom. Är du osäker kan jag hjälpa dig när du ringer.  Ä
r det en unghäst så behöver jag förväntad vuxenvikt. Det kan kännas svårt men då får man utgå från föräldrarnas vikt och anta en vikt som unghästen kommer att få. Ett bra sätt att få reda på hästens vikt är att väga den på en klinik.                                                               H
ästens ras, ålder, lättfödd, svårfödd och annat som kan vara av intresse för mig när jag gör foderstaten.  H
ästens arbete eller om den är dräktig, digivande, växande eller något annat som inverkar på hästens näringsbehov.  N
uvarande foderstat och hur du tycker att hästen fungerar på den.  V
ilka fodermedel du vill använda.   
Namn, adress och telefonnummer så jag kan skicka foderstaten och få tag på dig om jag har frågor.


Lär dig mer om hästar och foder

Jag erbjuder föreläsningar, kurser och stallbesök som ni kan boka via telefon eller mail.

Vill du beställa en föreläsning eller en kurs så skräddarsyr jag efter ditt önskemål.

Du kanske vill ha föreläsning till en speciell grupp t.ex. tävlingsryttare, ridskoleelever eller lantbrukare.

Det kan vara en föreläsning som tar upp vissa hästkategorier som t.ex. unghästar, tävlingshästar o.s.v. Allt går att ordna!

På en foderstatskurs ska det finnas helst 8 till 10 personer och en lokal. Helst ska man ha med en foderanalys och då kan vi räkna på era hästar. Har man inte analys, men ändå vill vara med och lära sig att räkna så går det också bra. Jag är med hela tiden och hjälper alla att räkna fram en foderstat.

Kostnad får vi diskutera, eftersom det beror på var ni bor.

Stallbesök innebär att jag kommer till ert stall och räknar foderstater på plats. Maila eller ring så kan vi diskutera kostnad.