Foderrad.se © 2006 

Oberoende Foderråd är ett fristående företag och rådgivningen är oberoende från kommersiell försäljning av foder. Rådgivningen grundar sig på svenska utfodringsrekommendationer och normer.

Det betyder att du som vill ha ett oberoenderåd angående utfodring och foder när det gäller din häst eller hästar, kan vända dig hit för att få hjälp.

Oberoende Foderråd samarbetar med SLU, hästkliniker, Evidensia, Strömsholm, distriktsveterinärer och hovslagare. Gemensamt samarbete gynnar dig och din häst, eftersom både kunskap och kompetens finns tillgängligt från olika håll.

Oberoende utfodringsrådgivning för häst